Disclaimer


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden van specifieke producten en diensten besteld/afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden.

De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Informatie op website
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Paramedia NL B.V. niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert Paramedia NL B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Paramedia NL B.V.

Websites derden
Wanneer Paramedia NL B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Paramedia NL B.V. worden aanbevolen. Paramedia NL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Paramedia NL B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendommen
Paramedia NL B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paramedia NL B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Paramedia NL B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.