Privacy policy

21 december 2018

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij van jou als gebruiker van onze website c.q. onze diensten verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten je als gebruiker hebt. De inhoud van dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er veranderingen worden aangebracht, zullen we jou daarover informeren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 21 december 2018.