Privacy policy

Paramedia NL B.V. gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites. Paramedia NL B.V. gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen); om de dienstverlening te kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door de meest populaire specialisten beter vindbaar de maken) en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen).

In deze Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 28-10- 2016.

Algemene bezoekgegevens
Paramedia NL B.V. gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de gebruikers van de websites zelf aan Paramedia NL B.V. ter beschikking stellen. De gebruikers stellen die gegevens (zoals browsertype; IP-adres en naam- en adresgegevens) onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren; door zich op de websites te registreren of door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Chatgegevens
Paramedia NL B.V. kan de chathistorie bewaren die de gebruikers van de websites zelf aan Paramedia NL B.V. ter beschikking stellen. De chathistorie wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld en zodanig opgeslagen. Voorgenoemde informatie wordt alleen ingezet ter verbetering van de dienstverlening aan betreffende gebruiker of verbetering in algemene zin. Indien de informatie ingezet wordt ter verbetering van de dienstverlening in algemene zin is deze volledig geanonimiseerd en in geen geval herleidbaar naar een unieke gebruiker.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google+  om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Beveiliging van persoonsgegevens
Paramedia NL B.V. respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Paramedia NL B.V. draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Paramedia NL B.V. verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken. Paramedia NL B.V. kan email adressen gebruiken voor marketing-doeleinden om zogenaamde ‘look a like audiences’ te genereren. Paramedia NL B.V. is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens respecteren.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Paramedia NL B.V. is voor alle vragen over het gebruik van persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde websites en voor het doorgeven van een wijziging van die gegevens bereikbaar via onze contactpagina.